CİNSEL TACİZ
  
     Çocuklarınızı Bu Konularda Uyarın :
 • Çocuklarınızın sizlere her konuda güvenmeleri ve her türlü sorunlarını sizlerle konuşabilmeleri çok önelidir.
 • Çevredeki yabancı şahıslara karşı çocukların daha dikkatli olmaları ve fazla güvenmemeleri yolunda eğitilerek uyarılmaları gerekmektedir.
 • Çocuklarınızın evden çıktıktan sonra nerelere gittiği ve kimlerle oynadığını bilmelisiniz.
 • Çocukların akşam belli bir saatte evde olmaları konusunda diğer ailelerle mutabakata varınız.
 
     Aile Olarak Şu Hususları Bilmelisiniz :
 
 • Çocukları yakından ilgilendiren her türlü tehlike hakkında, kendilerinin bilgilendirilmeleri çok önemlidir. Buna cinsel bilgilendirme de dahildir.
 • Polis kayıtlarında tecrübe ile sabittir ki; Çocukların cinsel tacize maruz kalmalarının önlenmesi ancak onlara bu konuda öğüt verilmesi ve bazı prensiplerin kazandırılması ile mümkündür.
 • Çocukların düzenli olarak takibi onlara dikkat edilmesi ve onlarla beraber olunması da cinsel tacizi önleyen unsurlar arasındadır.
 • Çocuklarla sürekli konuşarak bu tehlike hakkında onları uyarmanız sonucunda daha duyarlı olmalarını ve kendi kendilerini kontrol etmelerini sağlayacaksınız.
 
     Çocuklarınıza Hangi Öğütleri Vermelisiniz :
 
 • Tehlike her yerde bulunmaktadır; okul yolunda, park yakınlarında, eve dönüşte, spor sahalarının yakınlarında, arkadaşlarının evine gelip giderken... Tehlikenin bulunabileceği yerler hakkında çocuklarınızı aydınlatın.
 • Önce iyi ve kötü milli ve ahlaki değerlere göre telkin edilmeli, öğretilmeli, İyi fiilde bulunma aleni olarak takdir edilmeli.
 • Kötü fiil,başkalarından misal verilerek kötülenmeli, Hataları sebebiyle devamlı azarlanmamalı.
 • Tanımadıkları şahıslardan para veya hediye almamaları, Yabancı şahıslarla herhangi bir yere gitmemeleri, yardım talebinde bulunan yabancılara da yadım etmemeleri, kesinlikle yabancıların arabalarına binmemeleri.
 • Evde yalnız kaldıklarında, tanımadıkları kimseye kapı açmamaları. Telefonda yabancı kimselere bilgi vermemeleri. 
 • Issız parklar, yollar ve yerlerden uzak durmaları, toplu olarak oynayan çocuklardan ayrılmaları ve tek başına oynamamaları, kendilerinden küçük çocuklara da dikkat etmeleri. 
 • Takip edildiklerini hissettiklerinde büyüklerinden yardım istemeleri ve bu durumlarda ıssız yerlere değil de kalabalığa doğru gitmeleri,
 • Tehlikede olduklarında bağırmaları, kaçmaları ve kendilerini müdafaa etmeleri gerektiği, kendilerine zarar vermek isteyen şahıslara iyi bakıp onları teşhis etmeleri ve araçlarının plakasını almaları.
 • Kendilerine veya arkadaşlarına bir şey yapıldığında derhal ailelerine veya polise haber vermeleri anlatılmalı.