YABANCI İŞLEMLERİ​
 
İkamet İşlemlerimiz Yabancılar Şube
Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir.
Tel: 0 (438) 211 65 31 - 54 60
'dan bilgi alabilirsiniz.


İKAMET İŞLEMLERİ
             

Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler

1. 1 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir) 
2. 4 adet vesikalık fotoğraf 
3. Pasaportun aslı ve Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.) 
4. Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi 
5. Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

 

Uzun Süreli İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 1 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir) 
2. 4 adet vesikalık fotoğraf 
3. Pasaportun aslı ve Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.) 
4. Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi veya emeklilik belgesi
5. Adına kayıtlı Tapu var ise aslı ve fotokopisi 

 

Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler 
1. 1 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir) 
2. 4 adet vesikalık fotoğraf 
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.) 
4. Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi 
5. İkamet için göstereceği adresi belgelemek (Bir Türk vatandaşının yanında kalacaksa bu Türk vatandaşının nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı ile taahhüt verdiği dilekçesi, Ev kiralamışsa Kira kontratının aslı vs.) 
6. İkamet işlemleri için yabancının şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir. 

 

 TC. VATANDAŞI İLE EVLİ YABANCILAR İÇİN İSTENEN BELGELER 
1. 1 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir) 
2.Yabancı İlk defa alacaksa 4 adet, uzatmalarda ise 2 adet vesikalık fotoğraf 
3. Pasaportun aslı ve Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.) 
4. Türk vatandaşı eşin ,İlk defa alacaklar 2 adet uzatmalarda 1 adet vesikalık fotoğrafı. 
5. İkamet işlemleri müracaatı için eşlerin her ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir 
6. T.C. vatandaşı eşin cezaevinde, hastanede, askerde bulunanların durumlarını gösterir resmi yazı veya Yurt Dışında olanlar için ise Yurt dışındaki şirketin Türkiye’de bulunan temsilcisinden şirketin antetli kağıdına resmi yazısı . 
7. T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanını ve fotokopisini ibraz etmesi zorunludur 

Öğretim Görevlisi Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler 
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir) 
2. 4 adet vesikalık fotoğraf 
3. Pasaportun aslı ve Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa. 
4. Üniversite ile Yabancı Öğretim Görevlisi Arasında Yapılmış Olan Sözleşmenin aslı ve fotokopisi. 
5. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığınca Verilen Çalışma İzin Yazısı. 
6. Üniversite tarafından yabancının işlemlerini takip edecek şahıs ile ilgili görevlendirme yazısı. 

 

İKAMET ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER 
Adres değişikliğinde bulunacak yabancılar 48 saat içerisinde müracaat etmelidirler. Aksi halde idari pasa cezası uygulanır. 

1. Dilekçe

2.Pasaportun aslı 
3. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.) 
4. Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi. 
5. Türk vatandaşı ile evli olanlar için nüfus cüzdan fotokopisi 

 

MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER
Medeni hal değişikliklerinin 15 gün içinde bildirilmesi gerekir. Medeni hal değişikliğini zamanında bildirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır. 

 

1.Pasaportun aslı ve fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.) 
2. Türk vatandaşı eşin nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi 
3. Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi 
4. Her iki eş yabancı uyruklu ise evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi. 
5. Yabancı eşinden boşanması durumda mahkeme kararının noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi. 
6. Yabancı eşlerden birinin ölümü durumda ölüm belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.