Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
UMUMA MAHSUS MPASAPORT
 
 UMUMA MAHSUS PASAPORT 

Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.  Umuma Mahsus Pasaportlar en az 6 ay süreli, 18 yaşından küçükler için en çok 5 yıl, 18 yaşından büyükler içinse 10 yıl süreli olarak düzenlenmektedir.

Darphane ve Damga Matbası Genel Müdürlüğünden temin edilen sistemde zaman zaman meydana gelen aksaklıklardan ve pasaport müracaatlarında yoğunluklar nedeniyle pasaport teslim süresinin 1 haftayı bulması sebebi ile vatandaşlarımızın pasaport müracaat işlemlerini son güne bırakmamaları önemlidir.

Umuma mahsus pasaport müracaatları, pasaport ünitesi olan merkez İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Dış İlçe Emniyet Müdürlüklerine (Yüksekova, Çukurca, Şemdinli) pasaport ünitelerine yapılabilir.


 UMUMA MAHSUS PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Nüfus cüzdanının aslı, (Ehliyet, nüfus cüzdanı fotokopisi veya herhangi başka bir resmi kurum    kimliği kabul edilmemektedir. 5682 S.K/17. Md.)
 2. İki adet son 6 ay içinde çekilmiş, 50*60mm ebatlarında, arka fon rengi beyaz biyometrik fotoğraf,
 3. Varsa daha önceden alınmış pasaportlar,
 4. Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunan dekont,
 5. Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunan dekont.


BAŞVURU SAHİBİNİN DURUMUNA GÖRE TALEP EDİLECEK DİĞER BELGELER

Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, noterden veya Pasaport Şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname, anne ve babanın her ikisinin de müracaata gelmemeleri durumunda, reşit olan birisine vekalet vermeleri gerekmektedir.

Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa mahkeme tarafından atanmış vasinin noterden   veya bizzat Pasaport Şubesine gelerek verecekleri muvafakatname,

Türkiye’deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim  amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapacaklar ise Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığından ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na onaylatacakları harçsız pasaport talep yazısı.(Pasaport Süreleri Defterdarlık/Mal Müdürlüğü’nün onayladığı süre kadar verilir.)

6633 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 492 Sayılı Harç Kanunu'nun "Harçtan Müstesna İşlemler" başlıklı 85 inci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendi ile "Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar." hükmü eklenmiştir.

Buna göre, harçsız pasaport işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecektir.

 1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim gören ve örgün öğretim için E-Okul; yaygın öğretim için ise kendi sistemlerinde "aktif öğrenci" durumda bulunup 25 yaşını doldurmamış olan ve kendi okul/kurumları tarafından "Öğrenci Belgesi" verilebilen öğrenci olarak kabul edilecektir. (Anaokulu, aday çırak ve çırak öğrenciler dahil).
 2. Ülkemizde yüksek öğretim kurumlarında örgün, ikinci öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim kapsamında ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan ve kayıtlı öğrenci olarak Yükseköğretim Sistemi (YÖKSİS) veri tabanında aktif olarak yer alan 25 yaşını doldurmamış öğrenciler anılan hüküm kapsamında kabul edilecektir.
 3. Reşit olmayan öğrencilere beş yıl süreli pasaport verilecektir.
 4. Reşit olan öğrencilere 25 yaşının ikmaline kadar pasaport verilecektir.​
 5. Resmi veya özel kurumlarca açılan her türlü kurs, seminer, sertifika programlarına devam edenler öğrenci olarak kabul edilmeyecektir.
 6. Harçsız öğrenci pasaport talebinde bulunup 25 yaşından daha uzun süreli pasaport talep edenler, harç bedeli ödemeleri karşılığında daha uzun süreli pasaport alabileceklerdir.
 7. Öğrencinin öğrenim gördükleri kurumlardan getirecekleri ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgeleri kabul edilecektir.

Mesleğe ilişkin herhangi bir belge istenmemektedir. Kişinin beyanına göre işlem yapılmaktadır.​​

 ​​​
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ